Dopravník kluzný žlabový

Dopravník kluzný žlabový patři mezi lehké hladké dopravníky. Jejích šířka může být v rozmezí 300 - 2 000 m. Dopravník může mít pásy hladké PVC, s hrabičkami nebo vlnovcem. Dopravník kluzný žlabový používáme v zemědělství, dřevozpracujícím průmyslu, výrobě plastů, potravinářském průmyslu a farmaceutickém průmyslu.

Dopravník kluzný žlabový vyrábíme pro veškerá průmyslová odvětví.