Dopravník kluzný žlabový

Dopravník kluzný žlabový patři mezi lehké hladké dopravníky. Jejích šířka může být v rozmezí 30-200 cm. Dopravník může mít pásy hladké PVC, s hrabičkami nebo vlnovcem. Dopravník kluzný žlabový používáme v zemědělství, dřevozpracujícím průmyslu, výrobě plastů, potravinářském průmyslu a farmaceutickém průmyslu. Tyto dopravníky přepravují většinou sypký materiál nebo drobnější kusový. Mohou přepravovat i mokrý materiál, poměrně snadno se totiž čistí.

Dopravník kluzný žlabový vyrábíme pro veškerá průmyslová odvětví.