Ložiska k dopravníkům

Ložiska jsou klíčovým prvkem v konstrukci dopravníků, umožňují plynulý a spolehlivý pohyb nákladu po celé délce trasy. Dopravníková ložiska se používají v různých průmyslových odvětvích, včetně zpracování potravin, automobilového průmyslu, zpracování kovů a dalších.

Ložiska k dopravníkům se obvykle skládají z vnějšího kroužku, vnitřního kroužku, tělesa ložiska a kuliček nebo válečků, které umožňují pohyb mezi vnějším a vnitřním kroužkem. Kuličky a válečky jsou umístěny v drážkách, které jsou vytesány do vnitřního a vnějšího kroužku. Tento design umožňuje snadné pohybování nákladu po dopravníku.

Existuje mnoho různých typů ložisek k dopravníkům, včetně kuličkových, válečkových a jehlových ložisek. Každý typ ložiska má své výhody a nevýhody v závislosti na konkrétní aplikaci.

Kuličková ložiska jsou obecně nejčastěji používaným typem ložiska k dopravníkům. Tyto ložiska mají velmi malou tření a umožňují plynulý a snadný pohyb nákladu po dopravníku. Válečková ložiska jsou také velmi populární pro svou schopnost unést větší zatížení než kuličková ložiska. Jehlová ložiska se používají tam, kde je třeba minimalizovat rozměry ložiska a zároveň dosáhnout velké nosnosti.

Je důležité zvolit správné ložisko pro danou aplikaci, aby byl zajištěn spolehlivý a efektivní provoz dopravníku. Při výběru ložiska k dopravníkům je nutné vzít v úvahu několik faktorů, včetně zatížení, rychlosti, teploty, prostředí a dalších.

Vzhledem k tomu, že ložiska k dopravníkům jsou klíčovým prvkem v mnoha průmyslových odvětvích, je důležité zajistit jejich pravidelnou údržbu a výměnu, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz.

Ložiska CZ [PDF, 83.79 kB]

Lager Ložiska final NJ [PDF, 21.54 kB]

Ložiska EN [PDF, 17.67 kB]

Ložiska jsou klíčovým prvkem v konstrukci dopravníků, umožňují plynulý a spolehlivý pohyb nákladu po celé délce trasy
Zobrazit fotografii
Ložiska k dopravníkům