Dopravník řetězový článkový

Dopravník řetězový článkový je určen pro dopravu ocelového nebo hliníkového materiálu. Dodáváme dopravníky s různými rozměry v závislosti na konstrukci s ocelovým pásem s šířkou 100 - 2 000 mm. Tento typ dopravníků nejčastěji používáme v automobilovém průmyslu, zpracování ocele, strojírenství a slévárenském průmyslu.
U tohoto typu dopravníků se řetěz pohybuje prostřednictvím stranice, která obsahuje převodový motor. Zde je rovněž nutné pamatovat na to, že výkon stanice je závislý na dopravované vzdálenosti a velikosti dopravovaných objektů. Řetěz je vyroben buď z plastu anebo z ocelových kladiček. V případě závady dílu řetězu je možné odstranit pouze vadný článek, namísto toho, abychom byli nuceni odejmout celý řetěz tohoto dopravníku. Článkové dopravníky s řetězy se používají pro rozměrné materiály velké hmotnosti, agresivity a teploty.

Dopravníky Glenowell. Dopravník řetězový článkový je často využíván v automotive.Řetězový dopravník s ocelovým pásempro dopravu těžkého materiálu.