V zemědělství využíváme převážně dopravníky kluzné žlabové, kluzné rovné, poloválečkové a válečkové.

Dopravníky kluzné žlabové

Dopravník kluzný žlabový patří mezi lehké hladké dopravníky. Jejich šířka může být v rozměrech 300 - 2 000 mm. Dopravník může mít pásy hladké PVC, s hrabičkami i s vlnovcem. 

 

Dopravníky kluzné rovné

Dopravník kluzný rovný patří mezi lehké a těžké hladké dopravníky. Dodáváme dopravníky v různých rozměrech s šířkou 300 - 2 000 mm. Pásy na dopravníku můžou být hladké gumové, PVC, s hrabičkami​ nebo vlnovcem.

 

Dopravníky poloválečkové

Poloválečkový dopravník patří mezi lehké hladké dopravníky. Vyrábíme je v různých velikostech s šířkou 300 - 2 000 mm. Pásy dopravníku volíme dle využití a to hladké PVC, hrabičkové či s vlnovcem.

 

Dopravníky válečkové

Dopravník válečkový řadíme mezi těžké dopravníky. Dodáváme je v různých velikostech s šířkou 400 - 2 000 mm. Pás na tomto typu dopravníku volíme gumový.