Zpracování odpadů

Průmyslu zpracování odpadů také ulehčujeme práci a to převážně dopravníky kluzným rovným a válečkovým.

Dopravník kluzný rovný

Dopravník kluzný rovný se řadí mezi lehké hladké dopravníky. Dodáváme je v různých velikostech s šířkou 300 - 2 000 mm. Pásy na dopravníku mohou být hladké PVC, hrabičkové či s vlnovcem.

 

Dopravník válečkový

Dopravník válečkový řadíme mezi těžké dopravníky. Dodáváme je v různých velikostech s šířkou 400 - 2 000 mm. Pás na tomto tipu dopravníku volíme gumový.

Naše dopravníky ulehčují práci při zpracování odpadů.