Vzduchotechnika pro svařování a prašné prostředí

Ventilátor a prachový filtr

DS12

Kapacita: 6.000 m3/h
Produkt: DustStorm DS12 EC