Zpracování odpadů

Průmyslu zpracování odpadů také ulehčujeme práci a to převážně těžkými dopravníky kluzným rovným a válečkovým.
Za jeden ze zásadních požadavků pro dopravníky přepravujících odpad je, aby přepravované odpady jakýmkoliv nežádoucích způsobem neopustili pás v průběhu přepravy. My vám proto v této kategorii nabízíme dopravníky, které jsou navrženy speciálně pro přepravu odpadu.

Dopravník kluzný rovný

Dopravník kluzný rovný patří mezi lehké a těžké hladké dopravníky. Dodáváme dopravníky v různých rozměrech s šířkou 300 - 2 000 mm. Pásy na dopravníku můžou být hladké gumové, PVC, s hrabičkami​ nebo vlnovcem.

 

Dopravník válečkový

Dopravník válečkový řadíme mezi těžké dopravníky. Dodáváme je v různých velikostech s šířkou 400 - 2 000 mm. Pás na tomto typu dopravníku volíme gumový.

Speciální dopravníky pro použití při zpracování odpadu. Pro přesun odpadu se používají nejčastěji dopravníky kluzné rovné nebo válečkové.