Dopravníky pro letecký průmysl

S dopravníky se můžete potkat také v leteckém průmyslu, kde nejčastěji využíváme řetězové článkové dopravníky. V leteckém průmyslu je nutné, aby byly dopravníky dostatečně prostorné, a aby se na nich tělesa dostala rychle z jednoho místa na druhé, což je ostatně úkol dopravníků. Zde jde však převážně o přepravu leteckých dílů a dalších komponent.

Řetězový článkový

Dopravník řetězový článkový je určen pro dopravu ocelového nebo hliníkového materiálu. Dodáváme dopravníky s různými rozměry v závislosti na konstrukci s ocelovým pásem s šířkou 100 - 2 000 mm.

Zde si můžete prohlédnout všechny naše dopravníky.

Letecký průmysl využívá naše dopravníky.