Dopravníky pro zpracování odpadů

Průmyslu zpracování odpadů také ulehčujeme práci a to převážně těžkými dopravníky kluznými rovnými a dopravníkem válečkovým.
Za jeden ze zásadních požadavků pro dopravníky přepravujících odpad je, aby přepravované odpady jakýmkoliv nežádoucích způsobem neopustili pás v průběhu přepravy. My vám proto v této kategorii nabízíme dopravníky, které jsou navrženy speciálně pro přepravu odpadu.

Dopravník kluzný rovný

Dopravník kluzný rovný patří mezi lehké a těžké hladké dopravníky. Dodáváme dopravníky v různých rozměrech s šířkou 300 - 2 000 mm. Pásy na dopravníku můžou být hladké gumové, PVC, s hrabičkami​ nebo vlnovcem.

Dopravník válečkový

Dopravník válečkový řadíme mezi těžké dopravníky. Dodáváme je v různých velikostech s šířkou 400 - 2 000 mm. Pás na tomto typu dopravníku volíme gumový.

Zde si můžete prohlédnout všechny naše dopravníky.

Speciální dopravníky pro použití při zpracování odpadu. Pro přesun odpadu se používají nejčastěji dopravníky kluzné rovné nebo válečkové.
Zobrazit fotografii
Dopravníky kluzné pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Model - Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů - model
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů - model
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů kluzný
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů - kluzný žlabový
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů
Zobrazit fotografii
Dopravníky pro zpracování odpadů