Slévárenský průmysl

Ani slévárenský průmysl se neobejde bez našich dopravníků. Zde jsou největšími pomocníky dopravníky kluzné rovné a řetězové článkové. Ve slévárenském průmyslu se dopravníky využívají především pro transport odlitků, které dále putují k dalšímu zpracování.

Dopravník kluzný rovný

Dopravník kluzný rovný patří mezi lehké a těžké hladké dopravníky. Dodáváme dopravníky v různých rozměrech s šířkou 300 - 2 000 mm. Pásy na dopravníku můžou být hladké gumové, PVC, s hrabičkami​ nebo vlnovcem.

 

Řetězový článkový

Dopravník řetězový článkový je určen pro transport ocelového či hliníkového materiálu. Dodáváme je v různých velikostech dle konstrukce volíme ocelový článkový pás s šířkou 100 - 2 000 mm.

Slévárenský průmysl také využívá naše dopravníky. Používáme především dopravníky kluzné rovné nebo řetězové článkové.